Aandacht voor elk kind:

Dit is de krachtige samenvatting van ons pedagogisch project: een zo breed mogelijke zorg, gericht op de persoonlijkheid van elk individu.

Onze pedagogische aanpak berust vooral op drie pijlers: “Samenwerken”, “zelfstandigheid” en “verantwoordelijkheid”.

Samenwerken:

 • De sociale vorming op school is de echte leerschool voor het latere leven. Respect is hierbij het kernbegrip.
 • Waardenbesef en oordeelsvermogen is de rode draad door de hele school.
 • Leraren stimuleren het samenwerken tussen leerlingen.
 • We laten leerlingen alleen dàn leerstof samen uitwerken wanneer er sprake is van meerwaarde.
 • Afwisselende samenwerking tussen homogene en heterogene groepen.
 • We hanteren verschillende werkvormen.

Zelfstandigheid:

 • Spelenderwijs bij de jongste kinderen.
 • Kinderen leren om taken te plannen.
 • De kennisoverdracht garandeert een vlotte overgang naar het voortgezet onderwijs.
 • De leerkrachten bieden voldoende hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen werken en te registreren en bereiden lessituaties voor, waarin zelfstandig werken en leren van kinderen het uitgangspunt is.

Verantwoordelijkheid/vrijheid:

 • Kinderen worden medeverantwoordelijk voor hun eigen leren!
 • Vrijheid in gebondenheid: de kinderen maken keuzes binnen veilige kaders.
 • Verantwoordelijkheid is een proces dat langzaam wordt opgebouwd.
 • De leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, werkindeling en verzorging.
 • Kinderen ontwikkelen een juiste leerhouding.
Welkom

Praktisch aanbod:

 • Leerlingenvervoer ook ism voor- en naschoolse opvang
 • Middagopvang.
 • Sport-, zee- en boerderijklassen
 • Spelenderwijs Frans vanaf de eerste kleuterklas met Pistache en Vanille!
 • Digitale inoefening van de leerstof in spelvorm op Bingel.be
juni 2017
juni
29
donderdag 29 juni
Prijsuitreiking en uitreiking diploma derde kleuterklas in 't Scholeke!
juni
30
vrijdag 30 juni
Laatste schooldag, opvang tot 12u!
Laatste schooldag!